Обучение “Силен старт с LinkedIn”

В рамките на 3 часа участниците ще научат как да изградят All-star профил в професионалната мрежа, как да ползват най-важните функционалности на LinkedIn, за да изградят качествена мрежа от контакти и потенциални клиенти и бизнес партньори, както и да развиват собствена стратегия за постоянното разширяване на тази мрежа. Ще се запознаят накратко и с другите основни функционалности на платформата - страници, събития, реклами, Sales Navigator и Recruiter.

 

Обучение “По пътя към успеха с LinkedIn” с фокус социални продажби

Курсът включва цялата нужна информация за изграждането и изпълнението на стратегия за управление на корпоративна комуникация и социални продажби през професионалната мрежа LinkedIn. Обучението ще бъде изцяло съобразено със спецификите на вашия бизнес и съответните целеви групи.

 

Обучение “По пътя към успеха с LinkedIn” с фокус социални продажби
Обучение “По пътя към успеха с LinkedIn” с фокус изграждане на работодателска марка

Обучение “По пътя към успеха с LinkedIn” с фокус изграждане на работодателска марка

Курсът с включва цялата нужна информация за изграждането и изпълнението на стратегия за управление на корпоративна комуникация и изграждане на работодателска марка през професионалната мрежа LinkedIn. Обучението ще бъде изцяло съобразено със спецификите на вашия бизнес и съответните целеви групи.

Изграждане на цялостна стратегия за присъствие в LinkedIn

Хаотичното, неконсистентно присъствие на вашата компания или бранд рядко може да доведе до добри резултати. Затова е важно да имате цел и стратегия как да я постигнете.

 

Изграждане на цялостна стратегия за присъствие в LinkedIn
Управление на присъствие на бранда в LinkedIn

Управление на присъствието на брандове и компании в LinkedIn

Присъствието на една организация или бранд в LinkedIn трябва да бъде в синхрон с останалата комуникация на компанията, но и да отразява специфичните характеристики на общуването в професионалната мрежа. Екипът на BookMark може да изготви цялостна стратегия за присъствието на вашата компания в LinkedIn и да се погрижи за изпълнението му чрез интегриране с останалите комуникационни канали и активно управление на корпоративната страница, както и активна работа с ключови служители за оптимизиране на профилите им и създаване на експертно съдържание.

Управление на рекламни кампании

Рекламата в LinkedIn е успешен начин да привлечем качествени нови клиенти и има своите специфики. BookMark може да създаде необходимите акаунти за управление на вашата реклама, както и да изготви бюджет, рекламни послания и да управлява процеса със следене и анализ на резултатите на седмична, кампанийна и месечна база.

 

Управление на рекламни кампании
Консултация и одит на присъствието в LinkedIn за компании

Консултация и одит на присъствието в LinkedIn за компании

BookMark може да изготви одит и анализ на присъствието на вашата компания в LinkedIn и да даде препоръки за подобрения. Одитът включва анализ и оценка на съдържанието на корпоративната страница и до два профила на ключови за компанията служители.

 

Консултация и одит на присъствието в LinkedIn за професионалисти

Развитието на личния бранд е изключително важно в ерата на социалните продажби. BookMark може да ви помогне с оценка и анализ на вашия LinkedIn профил и изготвяне на препоръки за неговата оптимизация и съдържание.

 

Консултация и одит на присъствието в LinkedIn за професионалисти