В рамките на 3 часа участниците ще научат как да изградят All-star профил в професионалната мрежа, как да ползват най-важните функционалности на LinkedIn, за да изградят качествена мрежа от контакти и потенциални клиенти и бизнес партньори, както и да развиват собствена стратегия за постоянното разширяване на тази мрежа. Ще се запознаят накратко и с другите основни функционалности на платформата – страници, събития, реклами, Sales Navigator и Recruiter.

Продължителност: 3 часа

Обучението е подходящо за начинаещи, студенти, и др.