Обучението е подходящо за малки и средни групи (до 12 души) и включва следните теми, пречупени през спецификата на конкретния бизнес и работата на HR специалистите:

  • Запознаване с основните функционалности и принципи на LinkedIn;
  • Оптимално изграждане и поддържане на личен профил в LinkedIn;
  • Ефективна употреба на групите в LinkedIn;
  • Фирмени страници в LinkedIn работодателска марка – какво трябва да знаем и как да ги управляваме;
  • LinkedIn Publisher като начин за печелене на разпознаваемост и привличане на клиенти;
  • Интегриране на LinkedIn с останалите комуникационни канали на бизнеса;
  • Привличане на таланти в LinkedIn;
  • Работа с Recruiter и Recruiter Lite;
  • Обявите за работа в LinkedIn;
  • Практическа работа: Изграждане на реална стратегия за Employer Branding в LinkedIn.


Водещ на курса е Александър Кръстев, преподавател по LinkedIn в Нов български университет, автор на блога linkedin.azcheta.com и на първата българска е-книга, посветена на професионалната мрежа. Той е магистър по Публична комуникация със специализация в областта на блоговете и социалните медии и развива успешни комуникационни канали в онлайн среда вече повече от 12 години.
Водил е обучения за работа с LinkedIn в компании от областта на банковите услуги, сигурността, образованиети, правния сектор и др.