Диляна Денева за Forbes Women 2022: Щом аз мога да постигна толкова, представете си какво можем с обедине­ни сили

Posted on: June 6, 2022 Posted by: Теодора Рафаилова Comments: 0

Диляна Денева за Forbes Women 2022: Щом аз мога да постигна толкова, представете си какво можем с обедине­ни сили

През май Forbes България избра да представи 40 „Жени на върха“ от различни сфери на българския бизнес, които “са приели предлагането на стойност като по-добрия подход за постигане на успех и създаване на взаимоотношения не само в бизнеса, но и в живота”. Сред плеядата от предприемачи, създатели, лидери, за които в основата на успеха е отношението към хората в техните компании и обществото, блести и един от партньорите в BookMark – Диляна Денева.

За клиентите и приятелите на агенцията Диди е „неизчерпаем извор на енергия”, младите попълнения в екипа я наричат „надежден и спокоен обучител”, а за партньорите в BookMark тя е доверен приятел и спътник. Тази споделена възхита към качествата ѝ – в професионален и в личен план, я правят един от успешните професионалисти в България, както признава и престижното бизнес издание Forbes България.

Ролята ѝ като ръководител на всички оперативни процеси в първата и во­деща в България агенция за LinkedIn маркетинг не е лека, защото, както споделя и в интервюто си за Forbes Women 2022, “до немалка степен благодарение на екипа ни профе­сионалната мрежа е набрала такава популярност, че понякога всеки ден в седмицата получаваме за­питвания”. LinkedIn е постоянно развиваща се платформа, в която B2B комуникацията и лидерите в бизнеса се чувстват у дома. Затова все повече големи български и чуждестранни компании се обръщат към нея и осъзнават нуждата от специалисти, които да водят комуникацията им в нея.

Количествените пости­жения са лесно измерими – екипът ни се утрои, работим с много повече и по-големи компании, често имаме по няколко обучения на седмица. Но може би най-значимо в края на деня е удовлетво­рението, че сме оправдали доверието, споделя Диляна.

Усилената работа по развитието на BookMark, обучението на нови попълнения в екипа и ролята ѝ на отговорен редактор на най-голямата платформа за книги и четене в България „Аз чета“ не я откъсват и от призванието ѝ на консултант по достъпна среда. Не е случайно, че престижното издание озаглавява интервюто с Диляна “Притегателна сила за смислени каузи”. Винаги неуморима, тя е боец-ветеран от много битки за промяна на нагласите, свързани с правото на всеки да се чувства включен в обществото.

С много разговори, статии, публични изяви, тя бележи успех в извоюването на достъпна среда в редица обекти. Вярвайки в силата на личния пример, Диляна не ограничава усилията си до задаването на правилните въпроси и посочването на проблемите, но и предоставя правилните насоки за постигане на условия за включване на всеки в градска среда. Именно това е и целта на създадения от нея наръч­ник за достъпна среда.

В този напълно безплатен наръчник са поместени насоки и формуляри, разделени на теми, които съдържат необходимите елементи, за да направят градското пространство удобно за ползване от хора с най-различни физически характеристики. От зали за събития и ресторанти, през любимите на Диди библиотеки и книжарници, до туристически и търговски обекти, насоките, които тя дава имат потенциала да накарат всички ни да се чувстваме по-добре.

Този наръчник следва философията на универсалния дизайн, според която ако нещо работи добре за хора от целия спектрум на функционалните способности, то ще работи добре за всички. Ако следвате формулярите в него или направите каквато и да е малка или голяма крачка към това средата да бъде по-достъпна, вие полагате грижа за цялото общество, разказва Диляна.

Открийте Наръчника за достъпна среда и още интересни статии за достъпността в сайта на Диляна, а цялото интервю за Forbes в рамките на Forbes Women 2022 открийте тук.

Снимка: Костадин Кръстев-Коко